انتصاب سرپرست جدید شرکت صنایع سیمان غرب

انتصاب سرپرست جدید شرکت صنایع سیمان غرب

به گزارش روابط عمومی شستا:
طی حکمی از سوی حمید فرمانی، معاونت اقتصادی و برنامه ریزی هلدینگ فارس و خوزستان از شرکت‌های تابعه شستا
جلال حیدری بعنوان سرپرست جدید شرکت صنایع سیمان غرب انتصاب شد
حیدری در مراسم معارفه خود در راستای تحقق منویات و برنامه های مدون شستا و هلدینگ گفت:
دست حمایت و همکاری را بسوی تک تک خانواده بزرگ سیمان غرب دراز خواهم کرد که با توکل بر خداوند متعال شاهد رشد و بالندگی بیش از پیش این مجموعه باشیم.

نظرات شما

×

Comments are closed.