امید سهامداران به افزایش سود سازی در پی افزایش سرمایه سیمان کردستان

مهندس امیررضا اعطاسی

مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ شرکت سیمان کردستان ( سکرد ) امروز ۶ دی ماه ساعت ۱۴:۰۰ در خصوص استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیرالنتشار انتخاب اعضای هیئت مدیره تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و سایر موارد برگزار خواهد شد. روند سود سازی شرکت از سال ۸۸ تا کنون کاملا نزولی بوده است و از ابتدای سال ۹۵ وارد محدوده زیان سازی شده است. رکود تحمیل شده به صنعت سیمان و مازاد کلینکر در کشور باعث شده است اکثر شرکت های گروه سیمانی وارد محدوده زیان سازی شده و روند خوب سود سازی را در این دوران تجربه نکنند سیمان کردستان نیز از این قاعده مستثنی بوده و روند سود سازی خوبی را تجربه نمیکند هر چند که با توجه به پیش بینی مناسب شرکت برای سال آینده و افزایش سرمایه انجام شده امید ها برای برون رفت از مشکلات پیش رو افزایش پیدا کرده است که بایستی دید برنامه های شرکت برای برون رفت از مشکلات پیش رو چه خواهد بود.

نظرات شما

×

Comments are closed.