امید سهامداران به افزایش سود آوری در سال مالی آینده داروسازی قاضی

مهندس امیررضا اعطاسی

مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ شرکت داروسازی قاضی ( دقاضی ) امروز ۱۳ دی ماه ساعت ۱۱:۰۰ در خصوص استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۹۵/۰۶/۳۱ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیرالانتشار انتخاب اعضای هیئت مدیره تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و سایر موارد برگزار خواهد شد. روند سود سازی شرکت وضعیت قابل قبولی داشته است و از سال ۸۳ تا کنون هر سال میزان سود سازی خود را افزایش داده است در آخرین گزارش ارسالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ میزان سود به ازاء هر سهم شرکت به مقدار ۸۲ درصد افزایش یافته است و از ۲۸۴۰ ریال به ازاء هر سهم به ۵۱۶۸ ریال افزایش یافته است که علت آن افزایش میزان فروش شرکت در طول سال گذشته مالی خود می باشد. بایستی دید در مجمع پیش رو چه برنامه ای برای افزایش میزان سود آوری مقرر خواهد شد و آیا داروسازی قاضی میتواند کام سهامداران خود را در سال مالی ۹۶ نیز شیرین نماید

نظرات شما

×

Comments are closed.