اقتصاد ایران و سود بانکی

مرتضی ابراهیمی

مرتضی ابراهیمی

ازا زمان به وجود امدن التهاب ارزی بحت افزایش نرخ سود سپرده های بانکی نیز مطرح شد. در این بین هرزگاهی شنیده می شد که دولت تصمیم دارد که نرخ سود بانکی را افزایش دهد، اما تا کنون بحث افزایش سود بانکی در شورای پول و اعتبار مطرح نشده است.

در این بین مواضع رئیس کل جدید بانک مرکزی در مورد افزایش نرخ سود بانکی مشخص نیست، اما مدیران بانک ها به این موضوع واکنش متفاوتی را از خود نشان دادند. بانک هایی که در وضعیت بهتری در صورت های مالی خود ارائه داده اند، مخالف افزایش سود بانکی هستند در طرف مقابل بانک هایی که زیان ده هستند و از صورت های مالی مطلوبی برخوردار نیستند، موافق افزایش سود بانکی هستند.

برخورد بانک ها به این مسئله نشان می دهد که افزایش سود بانکی در شرایط کنونی جدا از شرایط اقتصاد کشور به ضرر سیستم بانکی است، به طوری که بانک ها را به ورشکستگی نزدیک تر می کند. با توجه به این که به عقدیده کارشناسان اقتصادی وضیعت بد اقتصادی کشور ریشه در سیستم نظام بانکی دارد، در آینده احتمالا وضعیت اقتصادی به مراتب بدتری نسبت به امروز خواهیم داشت و به همین دلیل است که بحث افزایش نرخ سود بانکی تا کنون در شورای پول و اعتبار مطرح نشده است. از طرف دیگر منابع و وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به گونه‌ای نیست که نرخ سود سپرده افزایش یابد. به خصوص انکه با افزایش سود بانکی مسلما سود تسهیلات بانکی نیز افزایش خواهد یافت، اما بنگاه ها توان پرداخت این سود را به نظام بانکی ندارند، بنابراین در آینده نه تنها بانک ها بلکه بنگاه نیز از افزایش نرخ سود بانکی متضرر خواهند شد.

مرتضی ابراهیمی

ایمیل: news.morteza@gmail.com وبلاگ: http://economy-communications.blog.ir

نظرات شما

×

Comments are closed.