افزایش۵۳ واحدی شاخص کل بورس در هفته گذشته

مرتضی ابراهیمی – در پایان معاملات هفته منتهی به ۱۷ آبان ماه ۹۶، شاخص کل نسبت به هفته قبل با ۱ / ۰ درصد افزایش روبه رو شد.

در پایان معاملات هفته منتهی ۱۷ آبان ماه ۹۶، شاخص کل با ۵۳ واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم ۸۷۸۹۷ واحد رسید.

شاخص بازار اول با ۵۱ واحد  کاهش  به رقم ۶۱۴۸۱ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۵۷۷ واحد افزایش عدد ۱۹۲۲۲۵ واحد را تجربه کرد و به ترتیب با  ۰۸۲ /  ۰  درصد  کاهش و  ۳۰ /  ۰ درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.

در ۵ روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۸۱۷۱ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۴ /  ۲۴ درصد کاهش یافته است.

در ضمن تعداد ۴۰۹۰ میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از ۲۶۷ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۱۲ درصد و ۱۶ درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.

این درحالی است که  تعداد ۱۹ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۱۹۸ میلیارد ریال مو رد معامله قرار گرفت و  به ترتیب با ۱۴ درصد  و ۱۲ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

همچنین شاخص آزاد شناور که در تاریخ مذکور در تراز ۶۱ هزار و ۵۳۲ واحدی قرار داشت با افت ۲۸ واحدی مواجه شد و تا رقم ۹۴ هزار و ۶۵۶ پایین رفت. شاخص بازار اول نیز در این مدت با افت ۵۱ واحدی همراه شد و در طراز ۶۱ هزار و ۴۷۱ نشست، اما شاخص بازار دوم با ۵۷۷ واحد رشد کانال ۱۹۲ هزار و ۲۲۵ واحدی را تجربه کرد.

شاخص صنعت نیز در این مدت با افت ۳۹ واحدی همراه شد و تا عدد ۷۶ هزار و ۸۶۶ پایین رفت. معاملات بورس تهران در پنج روز کاری گذشته شاهد حجم کمی بود و ارزش معاملات نیز در آخرین روز کاری به رقم ۱۷۹ میلیارد تومان بالغ شد.

در اواسط این هفته در گروه هایی همچون خودرو شاهد رشد یکدست نمادها بودیم، اما این روند رشد پایدار نبود و در پایان هفته روند ریزشی در عمده سهم ها ادامه یافت همچنین گروه نفت نیز در چهارمین روز معاملات روند رشد را تجربه کرد و در روزهای بعدی با کاهش در قیمت ها همراه شد.

مرتضی ابراهیمی

ایمیل: news.morteza@gmail.com وبلاگ: http://economy-communications.blog.ir

نظرات شما

×

Comments are closed.