افزایش ۱۶٫۱ درصدی تولید انواع خودرو در ۹ ماهه ۹۶

۱۳۹۶/۱۰/۱۷

در ۹ ماهه امسال یک میلیون و ۱۰۳ هزار و ۶۳۱ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که با توجه به تولید ۹۵۰ هزار و ۲۱۰ دستگاه خودرو در مدت مشابه سال گذشته، ۱۶٫۱ درصد افزایش داشت.

به گزارش جهان اقتصاد، بر اساس گزارش دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در آذرماه امسال ۱۴۶ هزار و ۲۷۶ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که با احتساب آمار تولید خودرو در آذرماه ۹۵(۱۲۹ هزار و ۱۱ دستگاه) با افزایش ۱۳٫۴ درصدی روبه رو بود.

در این ماه ۱۴۱ دستگاه مینی بوس و میدی باس تولید شد که با در نظر گرفتن ۴۲ دستگاه تولیدی در مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۳۵٫۷ درصدی داشت.

در آذرماه امسال شرکت‌های ایران خودرو دیزل ۱۸ دستگاه، پیشرو دیزل آسیا ۳۸ دستگاه، گروه بهمن ۴۵ دستگاه، سروش دیزل مبنا ۳۰ دستگاه و عقاب افشان ۱۰ دستگاه مینی بوس و میدی باس در رده های مختلف تولید کردند.

در ۹ ماهه امسال نیز ۷۹۵ دستگاه مینی بوس و میدی باس تولید شد که با احتساب ۵۴۸ دستگاه تولید در بازه زمانی سال گذشته با ۴۵٫۱ درصد افزایش مواجه بود.

تولید اتوبوس نیز در آذرماه امسال افزایش ۵۴٫۵ درصدی داشت.در این ماه ۱۳۶ دستگاه اتوبوس تولید شد و در آذرماه سال ۹۵ تولید اتوبوس ۸۸ دستگاه بود.

از سوی دیگر آمار تجمعی تولید اتوبوس تا پایان آذرماه ۹۶ حدود یک هزار و ۲۷۹ دستگاه بود که با توجه به آمار تجمعی تولید تا پایان آذرماه سال گذشته(۷۰۴ دستگاه) افزایش ۸۱٫۷ درصدی داشت.

گفتنی است که در آذرماه امسال شرکت‌های ایران خودرو دیزل ۲ دستگاه، پیشرو دیزل آسیا ۴ دستگاه و عقاب افشان ۱۳۰ دستگاه اتوبوس در رده‌های مختلف تولید کردند. این شرکت‌ها در آذرماه سال ۹۵ به ترتیب یک ، چهار و ۸۳ دستگاه اتوبوس تولید کرده بودند.

افزایش ۱۲٫۳ درصدی تولید خودرو سواری در آذرماه امسالبر اساس این گزارش تولید انواع خودروی سواری کشور در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲٫۳ درصد افزایش پیدا کرد. در این ماه ۱۳۶ هزار و ۷۵۶ دستگاه انواع خودروی سواری تولید شد و میزان تولید در آذرماه سال گذشته ۱۲۱ هزار و ۷۸۱ دستگاه بود.

همچنین بر اساس آمار تجمعی ارایه شده تا پایان آذرماه ۹۶ حدود یک میلیون و ۳۴ هزار و ۸۸۱ دستگاه انواع خودروی سواری تولید شد و این آمار تا پایان آذرماه ۹۵ حدود ۸۸۱ هزار و ۴ دستگاه بود که افزایش ۱۷٫۵ درصدی داشت.

شایان ذکر است که در آذرماه امسال شرکت‌های ایران خودرو مرکزی تهران ۳۱ هزار و ۴۲۲ دستگاه، ایران خودرو خراسان ۱۶ هزار و ۴۰۶ دستگاه، ایران خودرو تبریز ۹ هزار و ۹۸۴ دستگاه، ایران خودرو مازنداران چهار هزار و ۱۷۰ دستگاه، ایران خودرو فارس دو هزار و ۸۰ دستگاه ، ایران خودرو کرمانشاه یک هزار و ۳۲۸ دستگاه و اتومبیل سازی فردا ۳۳۴ دستگاه خودروی سواری تولید کردند که مجموع تولید شرکت ایران خودرو در این ماه ۶۵ هزار و ۷۲۴ دستگاه خودرو سواری شد.

آمار تولید شرکت پارس خودرو در آذرماه امسال ۲۲ هزار و ۳۷۸ دستگاه، خودروسازان بم ۳۲ دستگاه،بنیان توسعه صنعت خودرو- بن رو ۸۳۱ دستگاه، خودرو سازان مدیران هفت هزار و ۳۳۹ دستگاه، سایپا ۲۲ هزار و ۳۴۲ دستگاه، سایپای کاشان ۱۳ هزار و ۳۲۸ دستگاه و گروه سایپا ۵۸ هزار و ۸۷۹ دستگاه خودروی سواری بود.

در این ماه کارمانیا ۱۶۰ دستگاه، گروه بهمن یک هزار و ۲۳۴ دستگاه و کرمان موتور ۳ هزار و ۳۸۸ دستگاه خودروی سواری تولید کردند.

همچنین در آذرماه ۹۶ حدود یک هزار و ۴۲۲ کامیونت، کامیون و کشنده در کشور تولید شد که با توجه به آمار تولید در مدت مشابه سال گذشته( یک هزار و ۲۵۷ دستگاه)، تولید ۱۳٫۱ درصد افزایش پیدا کرد.

در این ماه مجموع تولید در شرکت‌های ایران خودرو دیزل ۹۲، سروش دیزل مینا ۶۱، زامیاد ۸، سایپا دیزل ۵۴۲، کاریزان خودروی ساوه ۲، کاریزان خودرو قزوین ۷۵ و جمع کل کاریزان خودرو ۷۷ دستگاه بود.

همچنین آمار تولید در شرکت‌های بهمن دیزل۳۳۰ دستگاه، سیبا موتور ۶۳ و جمع کل گروه بهمن ۳۹۳ دستگاه بود. آذهایتکس ۱۱ دستگاه ماز و ماموت دیزل نیز ۲۳۸ دستگاه انواع کشنده و کامیون تولید کرد.

بر اساس آمار تجمعی ارایه شده تا پایان آذرماه امسال ده هزار و ۷۳۴ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده در کشور تولید شد و با توجه به آمار تجمعی تولید در مدت مشابه سال گذشته(۹ هزار و ۸۶ دستگاه) افزایش ۱۸٫۱ درصدی داشت.

در آذرماه امسال هفت هزار و ۶۸۵ وانت تولید شد که با توجه به تولید ۵ هزار و ۸۴۳ وانت در مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۳۱٫۵ درصدی داشت.

در این ماه شرکت‌های ایران خودرو مرکزی ۴۵۷ دستگاه، ایران خودرو دیزل ۴۵۹ دستگاه تولید کردند و جمع تولید گروه ایران خودرو ۹۱۶ وانت بود.

شرکت بن رو یک هزار و ۹۸۹ وانت، زامیاد دو هزار و ۸۶۴، گروه بهمن یک هزار و ۵۰۵، پارس خودرو ۴۱۱ و گروه سایپا ۵ هزار و ۲۶۴ دستگاه وانت تولید کردند.

همچنین در ۹ ماهه امسال ۵۹۱ دستگاه ون در کشور تولید شد که با توجه به تولید ۱۶۲ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته از افزایش ۲۶۴٫۸ درصدی برخوردار بود.

نظرات شما

×

Comments are closed.