افزایش سرمایه شرکت داروئی البرز بالک، باعث افزایش سود آوری خواهد شد

مهندس امیررضا اعطاسی

مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک ( دبالک ) امروز ۱۳ دی ماه در ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و سایر موارد برگزار خواهد شد. افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی برای اصلاح ساختار مالی (جلوگیری از خروج نقدینگی شرکت) و تأمین سرمایه در گردش باعث افزایش سود آوری شرکت در بلند مدت خواهد شد این نوع نگرش در کنار افزایش روند سود سازی شرکت باعث خواهد شد تا وضعیت بنیادی و اقتصادی شرکت رشد کرده و امید به تعدیل مثبت در این دوره و دوره های بعد را افزایش خواهد داد روند سود سازی شرکت از سال ۱۳۹۰ وارد محدود سود شده و همچنان سیر صعودی داشته است سهامداران بسیار امیدوار هستند که این افزایش سرمایه باعث رشد رو به جلوی سود سازی شرکت در بلند مدت افزایش قیمت سهام این شرکت شود.

نظرات شما

×

Comments are closed.