افزایش درآمدهای صادرات به دنبال رشد قیمت محصولات پتروشیمی

گزارش جهان اقتصاد از تاثیر افزایش قیمت نفت بر صنایع پتروشیمی

در وضع موجود که نفت محوراصلی درآمد کشور است و افزایش قیمت مواد اولیه باعث رشد نرخ صادراتی می شودکه همین موضوع در کشور دارای اثراتی است و با محتمل شدن تحریم های جدید علیه ایران و همچنین خروج آمریکا از برجام که موجب افزایش قیمت نفت و در نتیجه رشد قیمتی مواد اولیه صنایع پتروشیمی می شود، هر چند که دولت هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی ها نداشته وهمیشه با یک نرخ تعادلی با صاحبان پالایشگاه ها حساب کرده است، ولی به هرحال چون کشور صادرات محصولات پتروشیمی دارد، قیمت این محصولات افزایش پیدا می کند درآمد حاصل از پتروشیمی هم افزایش پیدا می کند.

حسین سلیمی عضو هیئت نمایندگان بازرگانی ایران به خبرنگار جهان اقتصاد گفت: هرنوع افزایش قیمتی برای نفت یعنی رشد درآمد و دریافتی حاصل از فروش نفت، که همین موضوع به یاری درآمدهای ارزی آمده؛ درنتیجه باعث دریافت کالای بیشترمنجر می شود.

وی درباره رشد جهانی قیمت نفت و تاثیر آن برنرخ مواد اولیه صنایع پتروشیمی اظهار داشت: دولت هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی ها نداشته وهمیشه با یک نرخ تعادلی با صاحبان پالایشگاه ها حساب کرده است، ولی به هرحال چون کشور صادرات محصولات پتروشیمی دارد، قیمت این محصولات افزایش پیدا می کند درآمد حاصل از پتروشیمی هم افزایش پیدا می کند.

عضو هیئت نمایندگان بازرگانی تهران درادامه بیان داشت: فقط برای تولیدکنندگان زیرخطی که محصولاتی همانند تولیدکنندگان الیاف، کیسه و گونی وغیره از مواد پتروشیمی تولید می کنند، قیمت افزایش پیدا می کند که این محصولات وارداتی نبوده و تولید داخل است، یعنی هزینه سرباری هم به مواد اولیه آن قسمت از کالاهای پتروشیمی که در داخل استفاده می شود قطعا افزوده می شود.

سلیمی عنوان داشت: در وضع موجود که نفت محوراصلی درآمد کشور است و افزایش قیمت مواد اولیه باعث رشد نرخ صادراتی می شود، چون یک مزیت نسبی مناسبی هم در صادرات محصولات پتروشیمی در جهان داریم، بنابراین این تغییرات آنقدر اثر منفی ندارد که نتوانیم در صادرات رقابت کنیم.

وی درادامه افزود: ولی نهایتا اثرات افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی که نفت و گاز خواهد بود نهایتا سبب افزایش قیمت فروش در داخل هم خواهد شد، از سوی دیگرهم، خرید محصولات فرعی پتروشیمی ها که مشمول افزایش نرخ شده است، موجب ایجاد تورم می شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: درحالی که شرایط رکود توام با تورم سبب صدمه به اقتصاد کشور می شود، اما با این حال تورم به تنهایی دلیل عدم رونق اقتصادی نیست، اگر با وجود مشکلات اقتصادی دیگر، همانند تحریم ها که درحال حاضر مطرح است نتوانیم صادرات را رونق دهیم، هرنوع افزایشی، تورم زا است و کنترل تورم هم جزیی از برنامه های دولت بوده است.

سلیمی در ادامه اذعان داشت: اگر خریداری برای محصول تولید شده نباشد، تورم به تولید کننده تحمیل می شود وتهدیدی برای تولید کننده محسوب می شود که عملا موجب زیان تولید کننده نیز خواهد شد.

وی با اشاره به تحریم های ایران و احتمال کاهش سهیمه تولید و صادرات نفت ایران بیان داشت: میزان سهمیه ایران در اوپک مشخص است، ولی اگر تحریم ها اجرایی شود به تدریج و تا حدود دو سال آینده هر ۶ماه تا ۵۰درصد صادرات افزایش داده شده در پسابرجام، کاهش پیدا می کند، تا به رقم هایی که قبلا در زمان تحریم گذشته داشتیم خواهد رسید و صادرات نیز به زیر یک میلیون بشکه کاهش پیدا می کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه قطعا با وجود اعمال تحریم های جدید درآمد حاصل از نفت نیز کاهش پیدا می کند و اثرات منفی برای اقتصاد دارد افزود: ما در پسابرجام برنامه های بودجه و توسعه صنعتی را برمبنای صادرات ۳میلیون بشکه برنامه ریزی کرده ایم و رشد ۷درصدی اقتصاد و به دنبال آن ایجاد ۱تا۲میلیون اشتغال را پیش بینی کردیم که با تحریم های جدید این پیش بینی ها محقق نمی شود و در نهایت صدمات اقتصادی جبران ناپذیری را تجربه خواهیم کرد.

سلیمی با بیان اینکه تولید نفت برای داخل کشور تامین می شود اما از لحاظ صادرات با مشکل روبروخواهیم شد گفت: ارز صادراتی حاصل از نفت و محصولات غیرنفتی ۶۰تا ۷۰میلیارد دلار است؛ نیاز ارزی برای کل کشور نیزحدود ۶۰تا ۷۰ میلیارد دلار است بنابراین کسری بودجه تراز منفی نداشتیم.

وی با یادآوری اینکه درسال ۹۶ و پس ازبرجام توانستیم هم افزایش تولید نفت وهم رشد قیمت بالای ۴۰دلار را تجربه کنیم و درنهایت رشد۳/۷ درصدی حاصل شد،عنوان داشت: اگر صادرات نفتی کشور از۷۰میلیارد دلار که ۳۰تا ۴۰میلیارد دلار آن حاصل درآمدهای نفتی است به ۱۵میلیارد دلار برسد، قطعا با موازنه ارزی منفی روبرو خواهیم شد و یقینا رشد ۷درصدی نیزبه ۲ تا ۳ درصد سقوط می کند، تاکید می کنم اگر نتوانیم نفت را به اندازه ای که در بودجه پیش بینی کرده ایم، بفروشیم، کل اقتصاد کشور از خصوصی سازی تا اشتغال زایی با چالش های مهمی مواجه خواهد شد.

نظرات شما

×

Comments are closed.