افزایش توان تولیدی با افزایش سرمایه جام دارو

مهندس امیررضا اعطاسی

مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ شرکت جام دارو ( فجام ) امروز ۲۹ آذر ماه در ساعت ۱۰:۰۰ در تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و سایر موارد برگزار خواهد شد. این در حالی است که روندسازی این شرکت از سال ۸۹ تا کنون روند خوبی بوده است و توانسته است هر سال سود خالص خود را افزایش دهد افزایش سرمایه از محل سود انباشته با احتساب سود سازی چند سال اخیر به منظور اصلاح ساختار مالی و در راستای دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران در این شرکت باعث خواهد شد تا توان تولیدی شرکت افزایش یابد و باعث سود سازی بیشتر در سال های آینده شود بایستی دید مجمع در خصوص این افزایش سرمایه و برنامه های آتی شرکت چه تصمیماتی خواهد گرفت.

 

نظرات شما

×

Comments are closed.