افزايش 30 درصدي قيمت نان کمکي به بهبود کيفيت نکرد

افزايش 44 درصدي قيمت آرد

گروه بازار: نان به عنوان غذاي اصلي نقش مهمي در سبد مصرف خانوار ايراني دارد، نقشي که با افزايش قيمت غذاهاي جانشين مانند برنج و ماکاروني پررنگ تر شده است.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، بحث کيفيت نان همواره مورد توجه بوده است و از زمان اجراي قانون هدفمنمدي بهبود کيفيت بهانه اي شد براي افزايش قيمت اين ماده غذايي، اما متاسفانه از زمان اجراي اين قانون و حذف يارانه مستقيم نان، کيفيت نان نه تنها بهبود نيافته که همواره مسيري نزولي طي کرده است.
از سويي با افزايش قيمت حامل هاي انرژي و تحميل هزينه هاي جانبي نانوايان نيز به جمع مصرف کنندگان معترض به شرايط توليد نان پيوستند.
در چنين شرايطي چندي پيش دولت يازدهم تصميم گرفت با افزايش قيمت نان به بهبود کيفيت آن کمک کند، اما گويي اين مهم تحقق پيدا نکرده است، چراکه به دنبال افزايش 30 درصدي قيمت نان، قيمت آرد نيز حدود 45 درصد افزايش يافته است و اين يعني عدم تغيير در شرايط توليد نان، چراکه روند تغيير قيمت در مسير درخواست نانوايان براي پوشش هزينه هاي اضافي و کمک به بهبود کيفيت نبوده است.‏
در اين خصوص رييس اتحاديه نانوايان سنگکي گفت: هر چند بهاي نان 30 درصد افزايش يافته است اما نرخ آرد نيز در مقابل 44 درصد گران شد.‏
محمد رضا نظر‌نژاد، در خصوص افزايش نرخ نان، اظهار داشت: ما در صورتي موافق افزايش نرخ نان بوديم که نرخ آرد هيچ تغييري نکند اما با افزايش 30 درصدي نرخ نان شاهد رشد 44 درصدي بهاي آرد هستيم.‏
وي به ايلنا گفت: پيش از اين 100 کيسه آرد را 2 ميليون و 430 هزار تومان تهيه مي‌کرديم که پس از تغييرات قيمتي 100 کيسه آرد را 3 ميليون و 350 هزار تومان خريداري کرديم.‏
نظر‌نژاد با انتقاد از وضعيت موجود گفت: در واقع با افزايش نرخ آرد هيچ تغييري در وضعيت نانوايان بوجود نيامده است.‏
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا کيفيت پخت نان بهتر از گذشته شده است يا خير؟ افزود: به همه نانوايان اعلام کرديم وزن نان مرغوب بايد 400 گرم باشد نه يک گرم کمتر نه يک گرم بيشتر و نرخ نان سنگک کنجد دار 1000 و بدون کنجد هم 800 تومان است و در صورت هرگونه تخلف با آن‌ها برخورد خواهد شد.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.