افزايش 13 درصدي هزينه‌هاي صنعت لبني

دبير انجمن توليدکنندگان فرآورده‌هاي لبني از افزايش 13 درصدي هزينه‌هاي توليد در صنعت لبنيات در سال جاري بدون احتساب هزينه مربوط به تامين شير خام خبر داد.‏
رضا باکري در نشست قيمت گذاري مواد غذايي با بيان اين‌که درباره تاثيرات قيمتي رخ داده در صنعت لبنيات در سال 1393 نامه‌نگاري‌هايي انجام شده است گفت: براساس مستندات موجود هزينه‌هاي داخلي صنعت لبنيات در سال جاري بدون احتساب هزينه مربوط به افزايش قيمت شير خام 13 درصد افزايش يافته است.‏
وي توضيح داد:‌اين 13 درصد شامل يک درصد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، 2.5 درصد افزايش حقوق و دستمزد، 1.5درصد هزينه هاي توزيع و فروش، 0.6 درصد هزينه‌هاي مالي، 0.4 درصد هزينه استهلاک، 1.5 درصد حمل و نقل، سه درصد، يک درصد اقلام وارداتي و 1.5 درصد مواد تکميلي‌، افزودني و قطعات يدکي و بسته بندي مي‌شود.‏
باکري با بيان اين‌که اگر مي خواهيم قيمت لبنيات در سال جاري افزايش نيابد نيازمند اختصاص يارانه به اين صنعت هستيم گفت: زمزمه‌هايي مبني بر تعيين قيمت 1440 توماني براي شير خام شنيده مي‌شود که اگر صحت داشته باشد 20 درصد ديگر نيز احتمال افزايش قيمت لبنيات وجود خواهد داشت.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.