افزايش وحشتناک آمار بيماران کليوي

مديرکل دفتر تعالي بيمارستاني وزارت بهداشت گفت: با توجه به شيوع بيماريهاي ديابت و فشارخون و سايرعوامل مربوطه، به طور قطع افزايش تعداد بيماران کليوي تا سال 1400 وحشتناک خواهد بود.

گزارش مهر، دکتر سيداحمدتارا در جشن گلريزان انجمن بيماران کليوي که در برج ميلاد تهران برگزار شد، افزود: طبق آمارهاي موجوددرحال حاضر حدود 28 هزار بيمار دياليزي در کشور وجود دارندکه پيش بيني مي شود تا سال 1400 شمسي تعداد بيماران دياليزي و پيوندکليه حداقل به 90 هزار نفر افزايش يابد.
وي بابيان اينکه در دنيا بين 8 تا 15 درصد بودجه هاي سلامت صرف بيماران کليوي مي شود، تصريح کرد: امسال به خاطر توجه ويژه و عملياتي دولت و شخص وزير بهداشت و ساير دست اندرکاران مربوطه 950 ميليارد تومان بودجه براي بيماران خاص و صعب العلاج اختصاص داده شده است.
فوق تخصص بيماريهاي کليه در ادامه خاطرنشان کرد: يکي از مشکلات سالهاي متمادي کشور در اين زمينه مربوط به کمبود بخش و دستگاههاي دياليز است. به همين خاطر در حال حاضر سالانه نيازمند افزايش 1500 دستگاه دياليز به مراکز درماني کشور هستيم و اين افزايش بايد تا چندسال به طور مداوم صورت گيرد. چرا که تعدادقابل توجهي از بيماران، در سالهاي آتي به جمع بيماران نيازمند دياليز خواهند پيوست. بنابراين هم بايدبه فکر بيماران کنوني و هم به فکر بيمارن آينده باشيم.
وي با اشاره به طرح تحول نظام سلامت در کشور ابراز اميدواري کرد در آينده نه چندان دور شاهد تحولات جدي در خدمات رساني به بيماران در مراکز درماني دولتي ودانشگاهي خواهيم بود.
تارا با اشاره به نقش و جايگاه انجمن بيماران کليوي در حمايت ازاين بيماران در سراسر کشور گفت: بدون شک اين انجمن بدون کمکهاي مردم و نيکوکاران نمي توانسته به موفقيتهاي کنوني اش دست يابد و به طور قطع براي ادامه اين مسير و ارايه خدمات بهتر و بيشتر نيازمند ياري خيرين خواهدبود

نظرات شما

×

Comments are closed.