افت نامحسوس قیمت زمین در برابر رشد قابل تامل اجاره بها

بررسی گزارش مرکز آمار ایران نشان داد

گروه امورزیربنایی-مرکز آمار ایران از کاهش ۶دهم درصدی (۰٫۶ درصدی) میانگین قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و افزایش۹٫۵ درصدی متوسط مبلغ اجاره به ‌علاوه سه‌ درصد ودیعه پرداختی برای یک مترمربع زیربنای مسکونی در زمستان ۱۳۹۴ نسبت به زمستان سال قبل از آن خبر داد.

میانگین قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌ های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۴ میلیون و ۴۰۸ هزار ریال با میانگین مساحت ۳۱۴ مترمربع بوده که نسبت به فصل قبل هفت دهم درصد( ۰٫۷ درصد) و نسبت به فصل مشابه سال قبل۶ دهم درصد(۰٫۶ درصد) رشد داشته است.

میانگین قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران در زمستان سال گذشته ۴۱میلیون و ۵۸ هزار ریال با میانگین مساحت ۸۷ مترمربع و متوسط عمر بنا ۹ سال بوده که نسبت به فصل قبل از آن ۲ و سه دهم درصد ( ۲٫۳ درصد ) افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل شش دهم درصد(۰٫۶ درصد ) کاهش داشته است.

میانگین مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌ های معاملات در شهر تهران ۱۹۸ هزار و ۱۵۳ ریال با میانگین مساحت ۷۵ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده که نسبت به فصل قبل چهار درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل۹٫۵ درصد، افزایش داشته است.

 

 

نظرات شما

×

Comments are closed.