اطلاعات معاملات بازار بدهی

۱۳۹۷/۰۳/۲۳

در معاملات ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در بازار بدهی، کل ارزش بازار بدهی ۵۵۰،۷۲۸ میلیارد ریال بوده است که نسبت به روز گذشته ۰٫۰۲ درصد کاهش یافته است. همچنین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار امروز، با ۱،۱۸۲ میلیارد ریال نسبت به روز گذشته ۱٫۵ درصد افزایش داشت. بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اجاره دولتی اجاد۴۲ با قیمت ۸۲۴،۹۰۰ ریال و به میزان تقریبا ۳٫۱۱  درصد بوده است. همچنین، بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اسناد خزانه اخزا۶۱۵  با قیمت ۷۲۶،۵۳۹ ریال و به میزان تقریبا ۱٫۲۸ درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اسناد خزانه اخزا۶۰۵ با قیمت ۸۹۸،۰۶۸ ریال به خود اختصاص داد. (برگرفته از سامانه ایرابو؛ الف تا یای اوراق بدهیwww.irabo.ir)

مرتضی ابراهیمی

ایمیل: news.morteza@gmail.com وبلاگ: http://economy-communications.blog.ir

نظرات شما

×

Comments are closed.