اصرار بر خودکفایی گندم باتوجه به بحران آب، منطقی نیست

یک پیشکسوت کشاورزی در ایران:

یک کارشناس کشاورزی و از پیشکسوتان صنعت غذایی ایران معتقد است باتوجه به اینکه کشور با بحران آب رو به رو است نباید دولت به دنبال خودکفایی در برخی از محصولات کشاورزی همچون گندم باشد. او می گوید:« آن چه ما در عمل می بینیم این است که خودکفایی در گندم عملا غیر ممکن است، درست است که یک سال کشور از نظر بارندگی با سال آبی خوبی رو به رو می شود ولی در مقابل ایران در شرایط خشکسالی است و در این شرایط خودکفایی معنی ندارد، می بینیم که یک سال دولت جشن خودکفایی گندم را می گیرد و سالی بعد به یکی از بزرگترین واردکنندگان گندم در سطح جهان تبدیل می شویم، اتفاقی که سال هاست شاهد آن هستیم.

شاهرخ ظهیری در گفتگو با اتاق تهران با بیان اینکه دولت نباید روی تولید گندم تعصب داشته باشد و ضرورتی در خودکفایی آن وجود ندارد، می گوید:«اگر چه که گندم کالای استراتژیک است ولی منابع آب کشور از اهمیت بسیار حیاتی تری برخوردار است، بنابراین نباید اصراری در تولید گندم در همه مناطق کشور وجود داشته باشد، اگر مناطقی آب به اندازه کافی دارند، کشت گندم منطقی است اما اگر این موضوع نیست نباید به نوعی برخورد کرد که کشاورزان به سمت کشت گندم بروند. در حال حاضر کشورهای زیادی وجود دارند که امکان واردات گندم از آن ها وجود دارد. مگر واردات کشور در محصولات دیگر مثل برنج صورت نمی گیرد، آیا امنیت کشور به خطر می افتد؟ ببنید ما در گندم نمی توانیم خودکفا باشیم و بیشتر گندم کشاورزی ایران به صورت دیم است و نه آبیاری و ما که با کمبود آب رو به رو هستیم نمی توانیم ادعایی روی تامین ذخایر گندم داشته باشیم البته ممکن است یک یا چند سال این اتفاق بیفتد ولی بعد باز می بینیم که مجبور به واردات می شویم.»

ظهیری در بخش دیگری از صحبت هایش به خرید تضمینی گندم با قیمت بیشتر از سوی دولت و از کشاورزان اشاره کرده و می گوید:« این برنامه دولت اصلا توجیه منطقی و اقتصادی ندارد که گندمی که قیمت جهانی آن بسیار پایین تر است را با قیمت بالاتر بدون توجه به کیفیت آن از کشاورز خریداری کرد؛ این کار فقط منابع کشور را از بین می برد، من به حمایت از کشاورزان و خرید تضمینی گندم از آن ها معتقد هستم اما نه با قیمت بسیار بالاتر از قیمت جهانی.» این کارشناس کشاورزی با بیان اینکه خرید گندم با قیمت بالاتر از جهان فسادزا است و باعث بروز تقلب می شود، می گوید:« همین حالا شاهد هستیم که برخی گندم را وارد کرده و بعد با قیمت بالاتر به دولت می فروشند و این تنها به دلیل دو قیمتی بودن کنونی است.»

 

نظرات شما

×

Comments are closed.