از فیلتر ماهواه تا فیلتر تلگرام

۱۳۹۷/۰۱/۲۸

 

سیدجلال‌ساداتیان-کارشناس سیاسی

برخی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری برای مقابله با هر بحرانی که وقوع آن در آینده، به برخورد قهری توسل می‌جویند. حال این‌که این اقدام منطقی و عملی نیست. زیرا برخورد‌های سلبی باعث آسیب خوردن جامعه می‌شوند. اگر اعتماد در جامعه‌ای از میان برود آن‌گاه مانند امروز با وجود تبلیغات ‌گسترده و بعضا مزیت‌های پیام‌رسان‌های داخلی، مردم کم‌ترین استقبال را به آن‌ها خواهند داشت. چرا؟ چون قدرت شبکه‌های پیام‌رسان را ناشی از قدرت فیلترکنندگان، می‌دانند. درحالی که واقعیت آن است که ملت‌ها و دولت‌ها  در جوامع توسعه یافته درکم‌ترین فاصله نسبت به ‌هم قرار دارند. در روزهای اول انقلاب مردم با چه قدرتی در صحنه بودند و چگونه از جان خود مایه می‌گذاشتند. در آن زمان کسی به دنبال منافع شخصی خود نبود که هیچ، بلکه از خانواده و سرمایه خود در راه انقلاب و تثبیت آن استفاده می‌کرد و هزینه‌ها برای اسلام و انقلاب می‌داد. حال این‌که امروز برخی دیدگاه‌ها باعث تغییرنگاه به دولت‌ها شده. این به معنی افزایش شکاف بین دولت و ملت است. با پذیرش الفبای امور اجتماعی دولت‌ها پی به شکاف‌ خود با ملت می‌برند و در چارچوب آن به اعتماد‌سازی می‌پردازند، نه مشورت برخی که خود را عین قانون می‌دانند. همین مردم هستند که انقلاب و یاد و خاطره جنگ را نگاه داشته و امنیت این نظام را حفظ کردند. از این رو باید به خواست صاحبان امنیت درجامعه توجه کرد و نباید از ابزارهای قهری استفاده شود. زیرا در این صورت دولت‌ها هستند که دچار محدودیت شده و درتنگنا قرار می‌گیرند. درحالی که اگر قانون اساسی فعلی که تنظیم کننده قوای مختلف است به درستی اجرایی شود، اعتماد عمومی جلب شده و در بسیاری از بحران‌های کشور از جمله مهاجرت نخبگان راه ‌حل و فصل پیدا خواهد شد و حتی سرمایه‌های مختلفی از این طریق به کشور جذب کشور می‌شود. این موارد به شرطی است که در جامعه قانون اساسی اجرا و اعتمادسازی عمومی صورت بگیرد. تفکری که مردم را در تصمیم‌گیری‌ها به حاشیه می‌برد و قدرت را اصل می‌داند، شیپور را از سرگشاد آن می‌نوازند. تنگ نظری‌ها باعث افزایش شکاف مردم و دولت می‌شوند. مگر می‌توان در عصر اطلاعات به فیلتر تمسک جست. روزی در این کشور مدرسه آمد، عده‌ای مخالفت کردند. روز دیگری تلویزیون مورد مخالفت قرار گرفت و روزی با وسایل صوتی و تصویری مخالف شد. حال سوال این است که در چنین شرایطی که تبادل اطلاعات هم از سرعت اعجاب‌آوری برخوردار است، تمسک به فیلترینگ تلگرام شوخی نیست. صحیح‌ترین کار اعتماد به مردم است. باید اجازه داد مردم با تخلفات این شبکه‌ها مخالفت کنند نه این‌که یک جامعه در مقابل اقدامات محدود کننده بایستد.

نظرات شما

×

Comments are closed.