از سدسازی‌های ترکیه تا قلدرمآبی رژیم صهیونیستی

خبرگزاری ایلنا نوشت: عباسقلی جهانی درباره اقدامات برخی کشورها و تاثیر منفی آن بر منابع آبی کشورهای همجوار اظهار داشت: آنچه مسلم است اقدامات کشورهای هم‌مرز در زمینه مهار آب به نفع خود را نمی‌توان در تغییر اکوسیستم منطقه نادیده گرفت، اکنون شکی وجود ندارد اقدامات ترکیه برای مهار آبها که بدون ایجاد تفاهم بین کشورهای هم‌مرز رخ داده به طور موثر در پایین دست مثل عراق و مخصوصا هورالعظیم، حتی رودخانه اروند و خلیج فارس اثرات معنی داری داشته است و این آثار روی کم آبی و تخریب اکوسیستم و ایجاد ریزگردها قابل کتمان نیست.

وی افزود: اخیرا نیز با آبگیری سد دیگری در ترکیه که نزدیک ۲۰ میلیارد متر مکعب آب را ذخیره می‌کند، شرایط در آینده وخیم تر می‌شود.

عضو سابق شورای جهانی آب با شاره به هشدارهای سال‌های گذشته در مورد وضعیت اروندرود تصریح کرد: بنده اواخر دهه ۷۰ در مقاله‌ای اعلام کرده بودم که بیلان آب در اروند رود طی ۲۰ تا ۲۵ سال آینده منفی می‌شود، برنامه ریزی برای برداشت آب در بالادست آنقدر زیاد خواهد بود که رقم ورودی آب نه تنها صفر بلکه منفی می‌شود، اما با کمال تاسف علیرغم هشدارها دیپلماسی آب ما در این خصوص ضعیف عمل کرد تا ما را به شرایط امروز در آورد.

وی با اشاره به نگرانی‌ها در مورد رود ارس نیز گفت: در مورد این رود نگرانی‌های شدیدی بویژه در زمینه کیفیت آب مطرح است، در حوضه آبریز ارس کشورهای روسیه، ارمنستان، ایران و آذربایجان دارای منابع مشترک هستند این کشورها برنامه‌های متعددی برای برداشت و بهره برداری از منابع آب ارس دارند، از نظر کمیت پروتکل‌هایی بین کشورها وجود دارد اما در مورد کیفیت و حفظ محیط زیست هیچ برنامه‌ای وجود ندارد در حالی که باید رژیم حقوقی برای نظام بهره برداری تهیه شود که نشده و این نقطه ضعف ما است.

جهانی همچنین به مسئله دست‌اندازی‌های رژیم صهیونیستی به منابع آبی اشاره و بیان کرد: یکی از مسائل اصلی اختلافات اسرائیل و لبنان و سوریه نحوه بهره برداری از حوضه‌های آبریز است، کسی که قلدر است و زور بیشتری دارد از این شرایط استفاده می‌کند، جنگ آب یکی از مسائل اصلی اعراب و اسرائیل است، زیرا به لحاظ فقدان رژیم حقوقی و تسلطی که در مناطق دارند بدون توجه به حقابه کشورها منابع آبی را به نفع خود مورد بهره برداری قرار داده‌اند.

وی همچنین به اقدامات افغانستان برروی هیرمند اشاره کرد و گفت: علیرغم قراردادی که بین دو کشور وجود دارد این کشور هیچ یک از موارد را رعایت نکرده و با سدسازی باعث خشک شدن هامون و صفر شدن ورودی آب سمت ایران شده است.

این کارشناس حوزه آب در ادامه یادآور شد: نباید فراموش کرد که مسئله اثرات اقدامات کشورهای همجوار روی منابع آب که در عرف و قوانین بین المللی آب‌های مشترک نام برده می‌شود در بروز بحران کم آبی در کشورها از جمله ایران موثر است، اما نمی‌توانیم همه علت بحران آب در کشور و تبعات ناشی از وضعیت بوجود آمده را گردن دیگران بیندازیم، در فرایند توسعه کشور اشتباهات بزرگ و استراتژیکی رخ داده و این مسائل و شرایطی مثل تغییرات اقلیم نیز دست به دست هم داده تا به شرایط موجود رسیده‌ایم.

نظرات شما

×

Comments are closed.