اخبار زیربنایی ۱۳ تیر ۹۷

مستندات علمی قوی برای برف‌دزدی و ابردزدی وجود ندارد

رییس مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها گفت: موضوع ابردزدی و برف‌دزدی که به تازگی از سوی یکی از مسئولین مطرح شده موضوعی است که در دنیا تئوری‌های آن مطرح شده اما هنوز مستندات علمی و قوی در این حوزه وجود ندارد.فرید گلکار در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که این مساله که بتوان بدون دیدن مستندات مطرح شده موضوع ابردزدی و برف‌دزدی را تایید کرد غیرقابل امکان است، اظهار کرد: به اعتقاد من باید این مساله به طور علمی از تمام ابعاد مورد بررسی قرار بگیرد و بعد راجع به صحت و عدم صحت آن صحبت کرد.وی افزود: قطعا فردی که این موضوع را مطرح کرده مستنداتی را در دست دارد که پیشنهاد می‌کنم جلسه‌ای را برای نقد و بررسی این مستندات برگزار کنیم تا بتوان از جنبه‌های کارشناسی این مساله را مورد ارزیابی قرار داد.رییس مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها با تاکید به این مساله که در شرایط فعلی هیچ چیزی غیرممکن نیست و قطعا می‌تواند تغییرات زیادی را در شرایط آب و هوایی ایجاد کند، عنوان کرد: این مساله که آیا تاکنون ابردزدی و برف‌دزدی وارد مرحله‌ی عملیاتی شده است موضوعی است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد و نمی‌توان بدون دیدن مستندات در مورد آن صحبت کرد.

 

 

شهرداری متولی کنترل کیفیت ساختمان است

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت محلی یعنی شهرداری متولی اصلی کنترل کیفیت ساختمان است، تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان به اشتباه، متولی اصلی و مسئول خطاها شناخته می‌شود.به گزارش ایسنا، حامد مظاهریان اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان به دلیل ساده پنداشتن موضوع خود را کاندید مسئول کنترل ساختمان می کند و اما تجربه جهان به ما می‌گوید که در واقع شهرداری ها مسئول کنترل ساختمان هستند؛ زیرا شهرداری ها برعکس سازمان های نظام مهندسی ساختمان ابزار و توانایی کنترل ساختمان را دارند. شهرداری ها هم وظیفه و هم  این اختیار را دارند که به راحتی وارد کارگاه های ساختمانی شوند و جلوی تخلفات را بگیرند بدون آنکه نیازمند اجازه از دادستانی و مراجع قضایی باشند اما اگر تمام مهندسان سازمان های نظام مهندسی ساختمان نیز جمع گردند بدون مجوزهای قضایی نمی توانند سبب تعطیلی کارگاهی شوند که تخلف ساختمانی و مقرراتی دارد. زیرا نظام مهندسی یک نهاد حرفه ای است که تنها باید امور مهندسان را انجام دهد و بی جهت کسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان را متولی امر کنترل ساختمان در کشور معرفی می کند.مظاهریان با تاکید بر اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان حتی یک نهاد صنفی نیز نخواهد بود افزود: شاید باور کردنی نباشد که به علت تخریب دیوار ساختمانی و کشته شدن چند نفر در یکی از استان‌ها رئیس نظام مهندسی ساختمان به زندان محکوم شد، بنابراین باید دانست که تنها متولی کنترل ساختمان شهرداری‌ها خواهند بود.

 

 

توان پرداخت وام ۱۰۰ میلیاردی به پیام رسانهای داخلی را نداریم

معاون وزیر ارتباطات گفت: از پیام رسانهای موبایلی داخلی تقاضای تسهیلات ۱۰۰ میلیارد تومانی به ما رسیده است اما توان پرداخت آن وجود ندارد.به گزارش مهر، نصرالله جهانگرد در نشست خبری با بیان اینکه ظرفیت پرداخت وام ۱۰۰ میلیاردی به پیام رسان های داخلی را نداریم، گفت: بیش از این ۵ پیام رسان داخلی، هریک ۵ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده بودند و همچنان به دنبال دریافت تسهیلات ۵۰ میلیارد تومانی تا ۱۰۰ میلیارد تومانی هستند.وی افزود: وزارت ارتباطات منابعی برای تخصیص این میزان تسهیلات به این شرکتهای داخلی ندارد.برخی پیام رسانهای داخلی اعلام کرده اند که برای رقابت در بازار شبکه های پیام رسان موبایلی، نیازمند دریافت ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از سوی دولت هستند.در راستای حمایت از تولید داخل، این شرکت ها پیش از این موفق به دریافت وام تا سقف ۵ میلیارد تومان شدند.

نظرات شما

×

Comments are closed.