اجرای بازآفرینی شهری در ۱۰۰ محله دارای بافت فرسوده

دولت اعلام کرد:

گروه امورزیربنایی-دولت اعلام کرد در چارچوب «برنامه ملی بازآفرینی پایدار بافت شهری»، سال آینده ۱۰۰ محله دارای بافت فرسوده در کشور بازآفرینی شهری می شود و پس از آن، این طرح طی دوره ای پنج ساله هر سال در ۲۷۰ محله اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ها، بر اساس برنامه ملی بازآفرینی پایدار بافت شهری که جزییات آن از سوی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت انتشار یافته است، معضلات بافت های فرسوده، دکتر حسن روحانی رییس جمهوری را متقاعد کرده است موضوع رسیدگی به وضعیت این بافت ها را در اولویت کاری دولت قرار دهد و به همین منظور، دستور تشکیل «ستاد بازآفرینی پایدار بافت شهری» را با عضویت ۱۸ تن از وزیران کابینه صادر کرده است. ریاست این ستاد را شخص رییس جمهور برعهده دارد.

بر اساس این گزارش، برای شروع این جریان در کشور به دلیل پیچیدگی های موجود و عدم توان دولت در خرید تمامی زمین های این بافت تصمیم بر آن شد تا به صورت آزمایشی ۱۰۰ محله در سال آینده هدف بازآفرینی شهری قرار گرفته تا بعد از آزمودن راهکارهای موجود به بازآفرینی ۱۳۳۴ محله شناسایی شده طی دوره ای ۵ ساله دست بزند یعنی قرار است که از سال ۹۸ در هر سال ۲۷۰ محله هدف بازآفرینی شهری باشد.

در اصل بازآفرینی شهری در دولت دوازدهم با راهکارهای قبلی که در این حوزه انجام شده است متفاوت بوده زیرا در دوره های قبل هدف تنها نوسازی مسکن و خانه سازی بود این در حالی است که دولت دوازدهم سعی خود را در این مساله بر باز زنده سازی محلات خواهد گذاشت به گونه ای که با شیوه زمین صفر و با در اختیار قرار دادن زمین های دولتی موجود و خریداری شده در بافت فرسوده و ناکارآمد به سرمایه گذاران، آن ها را ترغیب به سرمایه گذاری در بافت فرسوده خواهد کرد که این سرمایه گذاران نه با عنوان پیمانکار بلکه توسعه گران شناخته می شوند؛ با این کار محله موجود بازطراحی شده که همین امر باعث ترغیب ساکنان به تعویض خانه خود با مسکن های نوساز ساخته شده توسط دولت خواهند کرد.

دولت مصمم است تا با اجرای درست این طرح و زمینه سازی برای مشارکت اجتماعی ساکنان بافت آن ها را توانمند کرده تا از طریق دل بافت های فرسوده تمایل برای اجرایی کردن این طرح وجود داشته باشد همچنین با مشارکت مردمی در محله سازی اعتماد عمومی به دولت افزایش یافته همین امر برای تداوم این راه و فراهم سازی بستر برای نوسازی تمامی بافت های ناکارآمد موجود فراهم خواهد شد.

نظرات شما

×

Comments are closed.