اتخاذ استراتژی مناسب با انتخاب هیئت مدیره شرکت سایپا برای گذر از زیان انباشته

مهندس امیررضا اعطاسی

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  شرکت سایپا (خساپا ) امروز در ساعت ۱۶:۰۰ در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و سایر موارد برگزار خواهد شد. این در حالی است که طبق نمودار مشخص شده روند سود سازی شرکت از سال ۹۱ تا کنون مثبت بوده است و امید به پوشش زیان انباشته شرکت بین سهامدران بیشتر شده است هر چند توقفات طولانی و پی در پی که باعث شکست روند عرضه و تقاضا در سهم می شود سهامداران را دل زده کرده است ولی روند سود سازی مثبت سهم امید سهامداران را برای بازه بلند مدت افزایش داده است حال مجمع شرکت سایپا برای انتخاب اعضای هیئت مدیره حساس خواهد بود و بایستی دید برنامه هیئت مدیره برای سال آینده شرکت به چه صورتی خواهد بود آیا این روند سود سازی ادامه خواهد داشت بایستی دید که تغییر و ابقای اعضای هیئت مدیره به جه صورت خواهد بود و چه تاثیری در آینده سود سازی شرکت خواهد داشت

نظرات شما

×

Comments are closed.