آیا اقتصاد اولویت دولت روحانی است؟!

۱۳۹۷/۰۸/۰۱

سیدرضا نوحی – کارشناس اقتصادی-از زمستان ۹۶  نشانه های بحران اقتصادی در ایران ظاهر شد و در پی آن انتظار می رفت دولتی که با شعارهای اقتصادی بر سرکار آمده، به صورت جدی در جهت رفع مشکلات گام بردارد.

روند فاجعه آمیز کاهش روزافزون ارزش پول ملی، مردم را وحشت زده راهی بازارهای ارز  و طلا نمود و همین حرکت  نیز وضعیت را بغرنج تر کرد.

اما در این میان تیم اقتصادی دولت، تنها نظاره گر داستان بوده و کاملا منفعل در برابر این بحران عمل کرد.

سیف به عنوان رییس بانک مرکزی، به شهادت بسیاری از فعالان اقتصادی و اقتصادانان پر اشتباه و ضعیف عمل نمود و رییس جمهور در برابر انتقادات از عملکرد سیف،مقاومت نمود و از کنار گذاشتن وی تا پایان دوره ریاست، خودداری کرد.

وزیر اقتصاد نیز در اوایل شهریور توسط مجلس استیضاح و برکنار شد و عملا وزارتخانه ای که عنوان اقتصادی را یدک می کشد، در این بحران بدون وزیر بوده است.

وزارت کار و رفاه نیز به مانند وزارت اقتصاد، وزیری نداشت.

بدون آنکه قصد پرداختن به عملکرد دو وزارتخانه اقتصادی دیگر دولت یعنی وزارت صنعت،معدن و تجارت و وزارت راه، مسکن و شهرسازی داشته باشم، خیلی کوتاه به نکته ای اشاره می نمایم.

در بحران اقصادی که کشور درگیر آنست و شهروندان،با نگرانی به آینده خود می نگرند، تیم اقتصادی ضعیف و ناکارامد دولت و در راس آن رییس جمهور به چه می اندیشند؟

واقعا آیا بهبود شرایط اقتصادی برای آنها اولویت است؟در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور روزبه روز بدتر میشود دو وزارتخانه اصلی اقتصادی کشور بیش از پنجاه روز است بدون وزیر می باشند!

سیف پس از خاتمه دوران ریاستش بر بانک مرکزی، به عنوان مشاور ریاست جمهوری در امور پولی و بانکی منصوب میشود.

دیگر اعضای تیم اقتصادی در معاونت های مرتبط در ریاست جمهوری نیز با کمال آرامش!!! به کار خود مشغولند.

تمام مواردی که ذکر آن رفت آیا به این معنی نیست که از نظر دکتر روحانی و تیم اقتصادی ایشان، مشکل خاصی در کشور وجود ندارد؟

آیا بحرانی که می رود تا زندگی بسیاری از ایرانیان را نابود سازد، از نظر دولتمردان اصلا بحران نیست؟

با توجه به کلیه مسایل و پرسشهایی که در خصوص این بحران مطرح میشود شاید پاسخ درست این باشد که دکتر روحانی به عنوان شخص اول اجرایی جمهوری اسلامی ایران، از عملکرد تیم اقتصادی خود کاملا راضیست و اصلا قائل به وجود مشکلات در کشور نمی باشد و راحت تر بگویم که اقتصاد، اولویت اول دولت نیست که اگر بود عوامل این نابسامانی ها امروز در پست ها خود حضور نداشتند.

نظرات شما

×

Comments are closed.