آموزش الفبای بورس قسمت اول

۱۳۹۴/۱۱/۰۸

در این ویدئو که به سفارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران تهیه شده است؛ الفبای بورس به زبان ساده تشریح شده است.

نظرات شما

×

Comments are closed.