آغاز اجرای شبکه ملی اطلاعات از شش ماه دیگر

وزیر ارتباطات عنوان کرد:

گروه امورزیربنایی-وزیر ارتباطات گفت: هر کس به شبکه ملی اطلاعات نگاه خود را دارد. علما آن را وسیله‌ای برای شبکه پاک می‌دانند و اعتقاد دارند با شبکه ملی اطلاعات هیچ گناهی رخ نمی‌دهد. امنیتی‌ها اعتقاد دارند با این شبکه هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. همچنین سیاسیون آن را مسئله‌ای می‌بینند که می توان هر موقع به آن ایراد بگیرند.

به گزارش جهان اقتصاد، محمدجواد آذری‌ جهرمی گفت: یکی از پروژه‌های مهم وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم شبکه ملی اطلاعات است. همچنین دولت الکترونیک به عنوان یک اولویت باید سرانجام بگیرد. اشتغال، زیرساخت اشتغال و کاهش شکاف دیجیتالی از اولویت‌های وزارت ارتباطات است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: سه فاز از شبکه ملی اطلاعات آماده و بهره‌برداری شده است. ما نمی‌توانیم کشور را تا زمان تبیین قانون‌های این مسئله و تصویب سند معطل کنیم. توسعه شبکه ملی اطلاعات انجام شده است. در واقع چرخ‌مان را به حرکت در آوردیم که اثرات آن را می‌توانیم در زندگی روزمره مردم ببینیم. شرکت‌های کسب و کار نوپا در این حوزه فعال هستند و جنب و جوش‌های کسب و کارهای نوین براساس شبکه ملی اطلاعات است.

آذری‌جهرمی افزود: در طی سه ماه گذشته با مرکز ملی فضای مجازی به منظور تبیین یک سند از سوی مرکز ملی فضای مجازی تعاملاتی انجام شده است. همچنین در حال حاضر برای تعیین سیاست گذاری فضای مجازی با مجمع تشخیص مصحلت نظام مکاتبه انجام شده است.

وی درباره آینده شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: زمانبندی اجرا برای شبکه ملی اطلاعات استخراج شده است و بر این اساس شش ماه تا دو سال پیاده‌سازی آن زمان نیاز دارد. در ظرف سه ماه اول به شناخت آن پرداخته می‌شود.

وی در رابطه با مصوبات دیگر مرکز ملی فضای مجازی گفت: مصوبه‌هایی همچون مقابله با تهدیدات فضای مجازی و حمایت از پیام‌رسان‌ها در دستور کار است.

آذری‌جهرمی با اشاره به بحث اینترنت کودک گفت: باید فضایی ایجاد شود تا خانواده‌ها در کنار کودکان در فضای اینترنت حضور داشته باشند. یکی از اقدامات اساسی حمایت از تولید محتوا در حوزه کودک است.

آذری جهرمی با بیان اینکه با نظام فعلی دو برابر کردن بازار ارتباطی کشور ممکن نبود گفت: یکی از بزرگ‌ترین مسائل بحث تعرفه اینترنت بود. نظام تعرفه درست و حمایتگر نبود و با بازار اینترنت موبایل تداخل داشت. اما حالا شرایط با مصوبه جدید ایجاد شده است تا تعرفه‌های جذاب ارائه شود. همچنین از ترافیک داخلی برای حمایت از تولید محتوا حمایت می‌شود.

نظرات شما

×

Comments are closed.